Privacy Verklaring

Privacybeleid en informatie die moet worden verstrekt krachtens artikel 13 van de algemene verordening inzake gegevensbescherming

1.         Privacyverklaring

Beste bezoekers van ons internetportaal,

Bedankt dat u onze website bezoekt! Om ervoor te zorgen dat u zich veilig voelt bij een bezoek aan onze website, willen wij u uitleggen hoe wij met uw gegevens omgaan. Het doel van dit privacybeleid is u te informeren over de manier waarop wij met persoonlijke gegevens omgaan en in hoeverre wij deze verzamelen, gebruiken en openbaar maken. AXRO Bürokommunikation Distribution Import Export GmbH is verantwoordelijk voor deze website.

Het beschermen van uw privacy is voor ons van het grootste belang. Daarom hebben wij ons internetaanbod ontworpen om anoniem gebruik mogelijk te maken. Wij gebruiken en bewaren de informatie die wij tijdens uw bezoek aan onze website ontvangen uitsluitend voor interne doeleinden en om het ontwerp van onze webpagina's te verbeteren. Wij bewaren het IP-adres dat door uw webbrowser is verzonden zeven dagen lang om onderbrekingen of fouten (zoals aanvallen op onze server) te herkennen, te beperken en te verhelpen. Na deze periode wordt uw IP-adres verwijderd of geanonimiseerd. Wij gebruiken de IP-adressen uitsluitend voor de vermelde beveiligingsdoeleinden.

1.1   Gebruiksgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, worden er tijdelijk zogenaamde gebruiksgegevens als protocollen op onze webserver opgeslagen om de kwaliteit van onze webpagina's te verbeteren. Deze gegevens bestaan uit:

 • de pagina van waaruit het bestand is aangevraagd,
 • de naam van het bestand,
 • de tijd en datum van de aanvraag,
 • de hoeveelheid gegevens die moet worden overgedragen,
 • de toegangsstatus (overgedragen bestand, bestand niet gevonden),
 • het type webbrowser,
 • het IP-adres van de aanvragende computer.

1.2   Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van een bezoeker worden opgeslagen. Met cookies kan er informatie worden opgeslagen om de computer van de bezoeker te identificeren. Wij gebruiken permanente cookies (met een levensduur van 7 dagen) om onze chatfunctie gebruiksvriendelijker te maken. Wij gebruiken ook zogenaamde sessiecookies, die automatisch worden verwijderd zodra u uw browser sluit. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer er cookies worden opgeslagen. Dit maakt het gebruik van cookies transparant.

1.3   Google Analytics

Wij gebruiken de webanalysetool "Google Analytics" om onze websites te ontwerpen volgens uw behoeften. Google Analytics maakt gebruiksprofielen op basis van pseudoniemen. Hiervoor worden permanente cookies op uw eindapparaat opgeslagen en door ons uitgelezen. Op deze manier zijn we in staat om terugkerende bezoekers te herkennen en als zodanig te tellen.

Google Ireland Limited en Google LLC ondersteunen ons in het kader van Google Analytics. (USA) ondersteunen ons als verwerkers volgens art. 28 DSGVO. De gegevensverwerking kan dus ook buiten de EU of de EER plaatsvinden. Met betrekking tot Google LLC kan geen adequaat niveau van gegevensbescherming worden verondersteld als gevolg van de verwerking in de VS. Het risico bestaat dat de autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens voor beveiligings- en controledoeleinden zonder dat u daarvan op de hoogte bent of het recht heeft om in beroep te gaan. Houd hier rekening mee als u besluit om uw toestemming te geven voor het gebruik van Google Analytics.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO of § 15 TMG, indien u via onze banner uw toestemming heeft gegeven. De overdracht naar een derde land vindt plaats op basis van artikel 49, lid 1, onder a), van de DSGVO.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Volg de volgende link en zorg ervoor dat alle Google Analytics-cookies gedeactiveerd zijn.

1.4   Encryptie

Om uw gegevens tegen ongeautoriseerde toegang te beschermen, maken onze webpagina's gebruik van versleuteling. Uw gegevens worden via het internet middels een 56-bits TLS-codering (Transport Layer Security) overgebracht van uw computer naar onze server en vice versa. U kunt dit herkennen doordat het slotsymbool, dat zich naast de statusbalk van uw browser bevindt, wordt gesloten en doordat het adres met https:// begint. Wij gebruiken geen versleuteling wanneer u alleen algemeen beschikbare informatie met ons deelt.

2.         Informatie die moet worden verstrekt krachtens artikel 13 van de algemene verordening inzake gegevensbescherming

2.1   Controller:

De controller voor gegevensverzameling en -verwerking is

AXRO Bürokommunikation Distribution Import Export GmbH

Schnackenburgallee 183 - 201

D-22525 Hamburg, Duitsland

Tel.: +(49) 40 54 711 - 0

Fax: +(49) 40 54 711 - 711

E-mail: axro@axro.de

2.2   Algemene informatie

Wij verzamelen alleen gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van overeenkomsten waarvan de betrokkene partij uitmaakt, voor de naleving van wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn of voor het nemen van maatregelen op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

2.3   Gegevensverwerking voor de uitvoering van het contract of het nemen van maatregelen voordat er een overeenkomst gesloten wordt

Wij verwerken gegevens van

 • New customer registrations (https://www.axro.com/en/contact/customer_signup.php)
 • Supplier registration form (https://www.axro.com/en/supplier-signup.php)
 • Contact form (https://www.axro.com/en/contact/contact_form.php)
 • RMA form (https://www.axro.com/en/service/rma.php)

overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de algemene verordening inzake gegevensbescherming voor de uitvoering van de overeenkomst of voor het nemen van maatregelen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

De verzamelde gegevens worden als volgt opgeslagen:

Nieuwe klantregistraties:

Totdat de nieuwe klantregistratie volledig is verwerkt.

Leveranciersregistratieformulier:

Totdat de leveranciersregistratie volledig is verwerkt.

Contactformulier:

Totdat uw aanvraag volledig is verwerkt.

Sollicitatieformulier:   

Voor niet-geslaagde sollicitaties, tot zes maanden na voltooiing van het sollicitatieproces of tot twee jaar indien u - met uw goedkeuring -opgenomen bent in onze pool van sollicitanten.

RMA-formulier:

Tot het verstrijken van de wettelijke opslagtermijn op grond van artikel 257 van het Duitse handelswetboek (HGB) of artikel 147 van de Duitse fiscale code [Abgabenordung, AO].

Als de wettelijke opslagperioden van toepassing zijn, worden de desbetreffende gegevens voor de duur van de toepasselijke periode gearchiveerd en wordt algemene toegang daartoe geblokkeerd.

2.3   Gegevensontvangers

Wij zullen uw gegevens alleen doorgeven aan derden met een machtiging tot overdracht krachtens de privacywetgeving (bijv. onder de bovengenoemde wettelijke voorschriften). Wij kunnen uw gegevens ook verstrekken aan externe serviceproviders (zoals IT-serviceproviders, bedrijven die gegevens vernietigen of archiveren), die ons helpen met de gegevensverwerking en die, als onderdeel van de verwerking van contractgegevens, gebonden zijn aan onze richtlijnen.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen noch anderszins aan derden te gelde maken.

2.4   Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Dr. Uwe Schläger
datenschutz nord GmbH

Web: www.datenschutz-nord-guppe.de
E-mail: office@datenschutz-nord.de
Tel.: 0421 69 66 32 0

2.5   Rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben het recht om informatie over hun persoonlijke gegevens te verkrijgen en om correctie of verwijdering van onjuiste gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke aan te vragen als daar een reden voor is op grond van artikel 17 van de algemene verordening inzake gegevensbescherming, bijv. als gegevens niet langer nodig zijn voor de vermelde doeleinden. Bovendien hebben betrokkenen het recht om de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken als er aan een vereiste van artikel 18 van de algemene verordening inzake gegevensbescherming wordt voldaan. Betrokkenen hebben ook recht op gegevensportabiliteit indien er voldaan wordt aan artikel 20 van de algemene verordening inzake gegevensbescherming. Als er gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, punt e (gegevensverwerking om taken van overheidsinstanties uit te voeren of om openbare belangen te beschermen) of punt f (gegevensverwerking om legitieme belangen te beschermen), hebben betrokkenen op basis van hun specifieke situatie het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking. Wij zullen dan stoppen met het verwerken van deze persoonlijke gegevens, tenzij er dwingende, legitieme redenen voor de verwerking zijn, ​​die prevaleren boven de belangen, rechten en vrijheden van de betreffende betrokkene of als de verwerking vereist is voor het tot stand brengen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

2.6   Recht om klachten in te dienen bij een toezichthoudende instantie

Betrokkenen hebben het recht om klachten in te dienen bij een toezichthoudende instantie als zij van mening zijn dat de verwerking van hun gegevens in strijd is met de voorschriften inzake gegevensbescherming. Het recht om klachten in te dienen bij een toezichthoudende instantie kan met name worden uitgeoefend in een lidstaat van de locatie van de betreffende betrokkene of de plaats waar de overtreding plaatsvond. In Hamburg is dit de

Hamburgse commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie

Prof. Dr. Johannes Caspar

Klosterwall 6 (Blok C), 20095 Hamburg, Duitsland

Tel.: 0049 40 / 428 54 - 4040

Fax: 0049 40 / 428 54 - 4000

E-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

 

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

AXRO Bürokommunikation Distribution Import Export GmbH

Schnackenburgallee 183-201

D-22525 Hamburg